Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Fogderegnskap 4102, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 2

1689

(1)

Inntektsvedlegg

1 Rosstjeneste

1689

(2)

2 Leidang

1689

(8)

3 Sagbord

1689

(17)

4 Kopp- og ildstedskatt

1689

(25)

5 Sagmestere

1689

(36)

6 Militære gårder

1689

(40)

7 Engeslåtter

1689

(44)

8 Legdsrulle

1689

(48)

9 Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(57)

10 Tredjeårstake

1689

(59)

11 Arbeidspenger

1689

(62)

12 Sakefall

1689

(66)

13 Soldater på festningsarbeid

1689

(71)

14 Odelsskatt

1689

(78)

15 Tiende

1689

(85)

16 Kverner

1689

(96)

Vedlegg

17-32

1689

(100)

33 Postbønder

1689

(120)

34 Håndverkere og husmenn

1689

(122)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(125)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1690

(126)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(136)

B Sagmestere

1690

(171)

C Sagskurd

1690

(174)

D Husmenn og håndverkere

1690

(182)

E Engesletter

1690

(183)

F Kverner

1690

(187)

G Odelsskatt

1690

(192)

H Legdsrulle

1690

(199)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(211)

K Kopp- og ildstedskatt

1690

(222)

L Rosstjeneste

1690

(233)

M Militære gårder

1690

(240)

N Leidang

1690

(244)

O Bygsel og tredjeårstake

1690

(256)

P Arbeidspenger

1690

(260)

Q Sikt og sakefall

1690

(265)

R Presteskatt

1690

(268)

Utgiftsvedlegg

1-10

1690

(269)

11 Postbønder

1690

(279)

12-18

1690

(281)

19-20 Soldater på festningsarbeid

1690

(298)

21-23 Militære gårder

1690

(302)