Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Fogderegnskap 4101, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1687

(2)

B Ekstraktregnskap

1687

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1687

(10)

B Sagmestere

1687

(44)

C Sagbord, sageiernes attester

1687

(48)

D Håndverkere og husmenn

1687

(58)

E Engeslåtter

1687

(60)

F Kverner

1687

(64)

G Odelsskatt

1687

(68)

H Legdsrulle

1687

(74)

I To dalers skatt

1687

(83)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(85)

L Rosstjeneste

1687

(94)

M Gårder utlagt til militæret

1687

(100)

N Tredjeårstake

1687

(104)

O Arbeidspenger

1687

(107)

P Leidang

1687

(111)

Q Tiende

1687

(120)

R Sakefall

1687

(130)

Utgiftsvedlegg

1-12

1687

(140)

13 Postbønder

1687

(152)

14-15 Soldater som arbeidet ved festningen i Tr.h.

1687

(153)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(157)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1688

(158)

Inntektsvedlegg

A Sagmestere

1688

(164)

B Sagbord

1688

(168)

C Husmenn

1688

(176)

D Engesletter

1688

(177)

E Kverner

1688

(181)

F Odelsskatt

1688

(185)

G Legdsrulle

1688

(192)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(201)

I Kopp- og ildstedskatt

1688

(203)

K Rosstjeneste

1688

(214)

L Militære gårder

1688

(220)

M Leidang

1688

(224)

N Tredjeårstake

1688

(233)

O Arbeidspenger

1688

(236)

P Tiende

1688

(241)

Utgiftsvedlegg

1 Postbønder

1688

(252)

2

1688

(254)

5 Krigsjordebok

1688

(255)

6 Proviant

1688

(262)

9 Sakefall

1688

(264)

Vedlegg

1688

(268)