Skannet arkivmateriale

Orkdal og Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3944, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskapsekstrakt, Orkdal

1694

(4)

Inntektsvedlegg, Orkdal

A Matrikkel

1694

(6)

B Odelsskatt

1694

(61)

C Rosstjeneste

1694

(70)

D Sagskatt

1694

(80)

E Laksefiskeri

1694

(83)

F Kvernskatt

1694

(86)

G Engeskatt

1694

(98)

H Legdsrulle

1694

(105)

I Landskyld

1694

(128)

K Landbohold

1694

(133)

L Arbeidspenger

1694

(137)

M Leidang

1694

(141)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(156)

O Presteskatt

1694

(167)

P Sikt og sakefall

1694

(170)

Q Husmannsskatt

1694

(173)

Utgiftsvedlegg, Orkdal

Nr. 1-2

1694

(175)

Nr. 3 Krigsjordebok

1694

(182)

Nr. 4-9

1694

(186)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(205)

Regnskap

1694

(208)

Inntektsvedlegg, Gauldal

A Matrikkel

1694

(260)

B Legdsrulle

1694

(316)

C Odelsskatt

1694

(331)

D Rosstjeneste

1694

(344)

E Sagskatt

1694

(357)

F Sagmesterskatt

1694

(360)

G Kvernskatt

1694

(363)

H Engeskatt

1694

(372)

I Landskyld

1694

(379)

K Landbohold

1694

(386)

L Arbeidspenger

1694

(391)

M Leidang

1694

(396)

N Presteskatt

1694

(407)

O Sikt og sakefall

1694

(410)

Utgiftsvedlegg, Gauldal

Nr. 1-2

1694

(412)

Nr. 3 Krigsjordebok

1694

(418)

Nr. 3-9

1694

(425)