Skannet arkivmateriale

Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3943, 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap

1693

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(34)

B Sagmesterskatt

1693

(76)

D Engeskatt

1693

(80)

E Kvernskatt

1693

(87)

F Odelsskatt

1693

(95)

G Rosstjeneste

1693

(107)

H Landskyld

1693

(120)

I Leidang

1693

(125)

K Landbohold

1693

(135)

L Arbeidspenger

1693

(139)

M Sikt og sakefall

1693

(143)

N Presteskatt

1693

(148)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1693

(151)

Nr. 2-17

1693

(160)

Antegnelser

1693

(177)