Skannet arkivmateriale

Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3941, 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(1)

Regnskap

Regnskapsomslag

1691

(2)

C Ekstraktregnskap

1690

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(17)

B Sagmestere

1691

(61)

C Sagbord

1691

(63)

D Engeskatt

1691

(69)

E Kverner

1691

(75)

F Odelsskatt

1691

(83)

G Legdsrulle

1691

(95)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(109)

I Kopp- og ildstedskatt

1691

(111)

K Søren Bygballs skatt

1691

(113)

L Rosstjeneste

1691

(115)

M Landskyld

1691

(127)

N Leidang

1691

(133)

O Landbohold

1691

(143)

P Førstebygsel

1691

(147)

Q Arbeidspenger

1691

(149)

R Tiende

1691

(153)

S Sikt og sakefall

1691

(155)

Utgiftsvedlegg

1-2 Prester, presteenker og sorenskriver

1691

(159)

3-4 Krigsjordebok og rytteriets tillegg

1691

(180)

5 Infanteriets assignerte gårder

1691

(191)

6 Leidang Bakke kloster

1691

(193)

7 Leidang Niels Muus

1691

(195)

8-9 Postbønder og lensmenn

1691

(197)

11-13

1691

(201)

14 Avfellinger

1691

(209)

15 Skyssferd

1691

(266)

Avfellinger

1691

(271)

Antegnelser

1690-1691

(275)

Vedlegg 1-11

1691

(282)