Skannet arkivmateriale

Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3939, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

Regnskapsomslag

1687

(2)

Regnskapsdesignasjon

1687

(3)

Inntektsvedlegg

1 Matrikkelekstrakt

1687

(5)

2 Arbeidspenger

1687

(7)

3 Presteskatt

1687

(11)

4 Legdsrulle

1687

(12)

5 Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(19)

6 Rosstjeneste

1687

(23)

7 Tiende

1687

(35)

8 Landskyld

1687

(36)

9 Engeskatt

1687

(40)

10 Førstebygsel

1687

(44)

11-12 Sikt og sakefall

1687

(46)

13 Sagmestere

1687

(54)

14 Kvernskatt

1687

(56)

15 Odelsskatt

1687

(61)

16 Leidang

1687

(72)

Utgiftsvedlegg

17-20

1687

(84)

21 Krigsjordebok

1687

(88)

22 Postbønder

1687

(100)

Vedlegg

A-F

1687

(102)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(121)

Regnskap

B Ekstraktregnskap

1688

(123)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1688

(139)

B Sagmestere og sagbord

1688

(185)

C Sagbord

1688

(194)

D Engeskatt

1688

(199)

E Kverner

1688

(202)

F Odelsskatt

1688

(207)

G Legdsrulle

1688

(218)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(228)

I Koppskatt

1688

(237)

K Rosstjeneste

1688

(247)

L Landskyld

1688

(259)

M Leidang

1688

(263)

N Landbohold

1688

(275)

O Arbeidspenger

1688

(277)

P Tiende

1688

(281)

Q Sikt og sakefall

1688

(299)

Utgiftsvedlegg

1 Ekstrakt av Lars Jensens oppebørsel

1688

(304)

2 Krigsjordebok

1688

(330)

3

1688

(342)

4 Postbønder

1688

(344)

Vedlegg

1688

(347)