Skannet arkivmateriale

Orkdal fogderi, Fogderegnskap 3936, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Regnskap

C Ekstraktregnskap

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1689

(12)

B-C Skyldsetting

1689

(62)

E Sagbord og sagparter

1689

(66)

F Laksefiske

1689

(70)

G Kverner

1689

(72)

H Engesletter

1689

(83)

I Odelsskatt

1689

(89)

K Legdsrulle

1689

(96)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(118)

M Koppskatt

1689

(128)

N Rosstjeneste

1689

(138)

O Landskyld og arbeidspenger

1689

(146)

P Leidang

1689

(150)

Q Landbohold

1689

(164)

R Bygsel på krongodset

1689

(167)

S Sakefall

1689

(171)

T Presteskatt

1689

(179)

Utgiftsvedlegg

1-6 Prestegårder, presteenker

1689

(181)

7 Sorenskrivers frigård

1689

(189)

8 Bondelensmenn

1689

(190)

9 Postbønder

1689

(191)

10-11 Offisersgårder

1689

(195)

12-28

1689

(199)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(250)

Regnskap

D Ekstraktregnskap

1690

(251)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel og jordebok

1690

(275)

B Sagbord og sagparter

1690

(326)

C Odelsskatt

1690

(329)

D Legdsrulle

1690

(338)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(361)

F Kopp- og ildstedsskatt

1690

(366)

G Rosstjeneste

1690

(371)

H Leidang

1690

(380)

I Sakefall

1690

(394)

K Presteskatt

1690

(399)

L Laksefiske

1690

(404)

N Engesletter

1690

(407)

M Kvernskatt

1690

(414)

O Landskyld og arbeidspenger

1690

(426)

P Bygsel på krongodset

1690

(431)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-26

1690

(435)