Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3851, 1695 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(1)

Regnskap

1695

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1695

(16)

B Sag- og sagmesterskatt

1695

(75)

C Mølle- og kvernskatt

1695

(78)

D Husmannsskatt

1695

(81)

E Odelsskatt

1695

(85)

F Rosstjeneste

1695

(102)

G Jordebok, krongods

1695

(120)

H Leidang

1695

(125)

I Førstebyksel

1695

(142)

K Sikt og sakefall

1695

(145)

L Presteskatt

1695

(171)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1695

(174)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1696

(191)

Regnskap

1696

(193)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt

1696

(207)

B Rosstjeneste

1696

(224)

C Presteskatt

1696

(241)

D Sag- og sagmesterskatt

1696

(244)

E Mølle- og kvernskatt

1696

(247)

F Husmannsskatt

1696

(250)

G Jordebok, krongods

1696

(253)

H Leidang

1696

(257)

I Sikt og sakefall

1696

(274)

K Førstebyksel

1696

(280)

L Landbohold

1696

(282)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-13

1696

(285)

Ekstrakt av regnskapene

1693-1696

(312)

Antegnelser

1688-1696

(318)

Ekstraherte poster

1693-1696

(327)

Stiftamtmannens regnskap

1688-1696

(356)