Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3848, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap

E Ekstraktregnskap

1690

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(12)

B Sagmestere og sagbord

1690

(65)

C Sageiernes attester

1690

(69)

D Kverner

1690

(78)

E Strandsittere

1690

(80)

F Odelsjordebok

1690

(84)

G Legdsrulle

1690

(101)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(119)

I Kopp- og ildstedskatt

1690

(131)

K Rosstjeneste

1690

(143)

L Krongods

1690

(159)

M Leidang

1690

(163)

N Landbohold

1690

(179)

O Tiende

1690

(181)

P Sikt og sakefall

1690

(183)

Q Presteskatt

1690

(187)

Utgiftsvedlegg

1-9

1690

(189)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(201)

Regnskap

E Ekstraktregnskap

1691

(202)

Inntektsvedlegg

A Sagmestere og sagbord

1691

(212)

B Sageiernes attester

1691

(214)

C Kverner

1691

(221)

D Strandsittere

1691

(223)

E Odelsjordebok

1691

(226)

F Legdsrulle

1691

(243)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(262)

H Kopp- og ildstedskatt

1691

(281)

I Rosstjeneste

1691

(294)

K Krongods

1691

(311)

L Leidang

1691

(315)

M Landbohold

1691

(331)

N Sikt og sakefall

1691

(334)

O Presteskatt

1691

(342)

Utgiftsvedlegg

1-14

1691

(344)

15 Ødegårder

1691

(360)