Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Fogderegnskap 3846, 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(1)

Regnskap

D Ekstraktregnskap

1688

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1688

(14)

B Sagmestere og sagbord

1688

(67)

C Sageiernes attester

1688

(70)

D Kverner

1688

(79)

E Strandsittere

1688

(81)

F Odelsjordebok

1688

(84)

G Legdsrulle

1688

(101)

H Ekstrakt av legdsrulle

1688

(115)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(116)

K Rosstjeneste

1688

(118)

L Krongods

1688

(134)

M Leidang

1688

(138)

N Førstebygsel

1688

(154)

O Tiende

1688

(160)

P Kopp- og ildstedskatt

1688

(173)

Q Sikt og sakefall

1688

(185)

R Presteskatt

1688

(190)

S Vrak

1688

(192)

Utgiftsvedlegg

1-13 (nr. 5 Lensmenn)

1688

(193)