Skannet arkivmateriale

Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3736, 1694 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap

H

1694

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1694

(11)

B Leidang

1694

(66)

C Odelsskatt

1694

(68)

D Rosstjeneste

1694

(76)

E Sagskurdoppgaver

1694

(86)

F Sag- og sagmesterskatt

1694

(91)

G Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1694

(93)

H Legdsrulle, ekstrakt

1694

(95)

I Jordebok, krongods

1694

(97)

K Landbohold

1694

(102)

L Grunnleie

1694

(104)

M Førstebyksel

1694

(106)

N Sikt og sakefall

1694

(108)

O Presteskatt

1694

(110)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1694

(112)

Antegnelser

1694

(133)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(181)

Regnskap

H

1695

(182)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1695

(191)

B Leidang

1695

(245)

C Odelsskatt

1695

(255)

D Rosstjeneste

1695

(262)

E Presteskatt

1695

(270)

F Sag- og sagmesterskatt

1695

(272)

G Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1695

(274)

H Legdsrulle, ekstrakt

1695

(276)

I Jordebok, krongods

1695

(278)

K Landbohold

1695

(283)

L Grunnleie

1695

(285)

M Førstebyksel

1695

(287)

N Sikt og sakefall

1695

(289)

O Kvittering

1695

(298)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1695

(300)

Antegnelser

1695

(312)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(336)

Regnskap

1696

(338)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1696

(344)

B Leidang

1696

(399)

C Odelsskatt

1696

(401)

D Rosstjeneste

1696

(410)

E Presteskatt

1696

(420)

F Sag- og sagmesterskatt

1696

(422)

G Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1696

(424)

H Legdsrulle, ekstrakt

1696

(426)

I Jordebok, krongods

1696

(428)

K Landbohold

1696

(433)

L Grunnleie

1696

(435)

M Førstebyksel

1696

(437)

N Sikt og sakefall

1696

(439)

O Fisketiende

1696

(447)

P Kvittering

1696

(450)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1696

(452)

Antegnelser

1696

(473)

1692-1696

(496)