Skannet arkivmateriale

Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3734, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(2)

Regnskap, ekstrakt

H

1690

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(9)

B Sagmesterskatt

1690

(74)

C Sagskatt

1690

(77)

D Sagskurdoppgaver

1690

(79)

E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1690

(86)

F Odelsskatt

1690

(91)

G Legdsrulle

1690

(108)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(110)

I Kopp- og ildstedsskatt

1690

(131)

K Rosstjeneste

1690

(152)

L Jordebok, krongods

1690

(170)

M Grunnleieskatt

1690

(177)

N Leidang

1690

(180)

O Byksel, krongods

1690

(196)

P Landbohold

1690

(199)

Q Sikt og sakefall

1690

(202)

R Presteskatt

1690

(207)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1690

(209)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(219)

Regnskap, ekstrakt

1691

(221)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1691

(228)

B Sag- og sagmesterskatt

1691

(285)

Sagskurdoppgaver

1691

(288)

C Husmann- og strandsitterskatt

1691

(294)

D Odelsskatt

1691

(299)

E Legdsrulle

1691

(312)

F Kopp- og ildstedsskatt

1691

(335)

G Rosstjeneste

1691

(354)

H Jordebok, krongods

1691

(364)

I Grunnleie

1691

(371)

K Leidang

1691

(374)

L Feste og byksel

1691

(389)

M Landbohold

1691

(392)

N Sikt og sakefall

1691

(395)

O Presteskatt

1691

(400)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-25

1691

(403)

Antegnelser

1687-1691

(461)