Skannet arkivmateriale

Nordmøre fogderi, Fogderegnskap 3733, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

H Regnskapsekstrakt

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1687

(12)

B Sagbordskatt

1687

(20)

C Håndverkere

1687

(22)

D Odelsskatt

1687

(26)

E Ekstrakt av legdsrullen

1687

(43)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(44)

G Rosstjeneste

1687

(61)

H Jordebok over krongodset

1687

(80)

I Grunnleieskatt

1687

(89)

K Leidang

1687

(91)

L Bygsel

1687

(107)

M Sikt og sakefall

1687

(109)

N Landbotoll

1687

(114)

Utgiftsvedlegg

1-14, u.nr. Kvitteringer

1687

(116)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(134)

Regnskap

G Regnskapsekstrakt

1688

(135)

Inntektsvedlegg

Matrikkel

1688

(142)

A Sagmesterskatt

1688

(222)

B Sagbordskatt

1688

(229)

C Strandsittere

1688

(232)

D Håndverkere

1688

(234)

E Odelsskatt

1688

(238)

F Ekstrakt av legdsrullen

1688

(254)

H Kopp- og ildstedskatt

1688

(255)

I Rosstjeneste

1688

(269)

J Konsumpsjon

1688

(287)

K Krongods

1688

(289)

L Grunnleieskatt

1688

(295)

M Leidang

1688

(297)

N Byksel

1688

(313)

O Landbohold

1688

(315)

P Sikt og sakefall

1688

(317)

Utgiftsvedlegg

1-14 Kvitteringer

1688

(321)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(340)

Regnskap

G Regnskapsekstrakt

1689

(341)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1689

(349)

B Sagbordskatt

1689

(356)

C Håndverkere, husmenn, strandsittere

1689

(358)

D Odelsskatt

1689

(362)

E Ekstrakt av legdsrullen

1689

(378)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(379)

H Rosstjeneste

1689

(394)

I Krongods

1689

(412)

J Kopp- og ildstedskatt

1689

(418)

K Grunnleieskatt

1689

(433)

L Leidang

1689

(435)

M Byksel

1689

(450)

N Landbohold

1689

(452)

O Sakefall

1689

(454)

P Presteskatt

1689

(460)

Utgiftsvedlegg

1-4 Kvitteringer

1689

(461)