Skannet arkivmateriale

Romsdal fogderi, Fogderegnskap 3651, 1693 - 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap, ekstrakt

1693

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(9)

B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo

1693

(66)

C Sagmesterskatt

1693

(67)

D Sagskatt

1693

(72)

E Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1693

(74)

F Odelsskatt

1693

(75)

G Legdsrulle

1693

(87)

H Rosstjeneste

1693

(93)

I Jordebok, krongods og militære gårder

1693

(100)

K Leidang

1693

(103)

L Tredjeårstake

1693

(122)

M Sikt og sakefall

1693

(123)

N Presteskatt

1693

(128)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7 Kvitteringer

1693

(130)

Nr. 8 Krigsjordebok

1693

(145)

Nr. 9-12 Kvitteringer

1693

(149)

Nr. 13-14 Tingsvitner

1693

(158)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(163)

Regnskap, ekstrakt

1694

(164)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1694

(172)

B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo

1694

(229)

C Sagskurdoppgaver

1694

(230)

D Sagmesterskatt

1694

(233)

E Sagskatt

1694

(235)

F Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1694

(236)

G Odelsskatt

1694

(238)

H Legdsrulle

1694

(250)

I Rosstjeneste

1694

(254)

K Jordebok, krongods og militære gårder

1694

(261)

L Leidang

1694

(263)

M Tredjeårstake

1694

(282)

N Sikt og sakefall

1694

(283)

O Presteskatt

1694

(286)

P Sikt og sakefall

1694

(288)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-10

1694

(290)