Skannet arkivmateriale

Romsdal fogderi, Fogderegnskap 3650, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap, ekstrakt

1692

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1692

(12)

B Oppgave over allmenninger og laksevarp på eiendo

1692

(70)

C Sagmesterskatt

1692

(74)

D Sagskatt

1692

(76)

E Sagskurdoppgaver

1692

(78)

F Husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt

1692

(87)

G Odelsskatt

1692

(90)

H Legdsrulle

1692

(103)

I Kopp- og ildstedsskatt

1692

(108)

K Rosstjeneste

1692

(128)

L Jordebok, krongods og militære gårder

1692

(136)

M Leidang

1692

(140)

N Tredjeårstake

1692

(160)

O Sikt og sakefall

1692

(162)

P Presteskatt

1692

(168)

Q Konfiskert tobakk som er solgt

1692

(170)

R Amtmannens brev til tollerne om å verdsette toba

1692

(172)

S Verdsetting av vrakgods

1692

(174)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-21

1692

(176)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1687-1692

(220)

Ekstrakt av en del ekstraherte antegnelsesposter

1687-1692

(221)

Designasjon over regnskapene

1687-1692

(306)