Skannet arkivmateriale

Sunnmøre fogderi, Ekstraskatt 3645, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1-2: Kvitteringer

(12)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(16)

Vedlegg 1-2: Kvitteringer

(29)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(33)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(42)

Vedlegg 2-5: Kvitteringer

(50)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(58)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(66)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(74)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(78)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(86)

Vedlegg 2: Kvittering

(94)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(96)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(104)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(111)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(122)

Vedl. 2: Ansetningsforr. av forhøyelses ekstrask.

(129)

Vedlegg 3: Summarisk ekstrakt av restanser

(132)

Vedlegg 4-5: Kvitteringer

(134)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(138)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(146)

Vedlegg 2: Annotasjoner med et bilag

(154)

Vedlegg 3 mangler

(158)

Vedl. 4: Ansetningsforr. av forhøyelses ekstrask.

(159)

Vedlegg 5-7: Kvitteringer

(162)

Vedlegg 8: Summarisk ekstrakt av restanser

(168)

Vedlegg 9: Kvittering

(170)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(172)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(180)

Vedlegg 2: Annotasjoner

(187)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(190)

Vedlegg 5: Summarisk ekstrakt av restanser

(194)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(196)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(204)

Vedlegg 2: Annotasjoner med et bilag

(212)

Vedl. 3: Designasjon over de som ikke skal betale

(216)

Vedlegg 4-6: Kvitteringer

(219)

Vedlegg 7: Summarisk ekstrakt av restanser

(225)

1772

Vedlegg 7: Summarisk ekstrakt av restanser

(227)

Regnskap og summarisk ekstrakt

(228)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall

(236)

Vedl. 2-3: Restansereg. 1762-72, hovedpers. navn

(243)

Vedlegg 4: Kvittering

(345)

Antegnelser

(347)