Skannet arkivmateriale

Sunnmøre fogderi, Fogderegnskap 3555, 1694 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap

B

1694

(3)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1694

(15)

B Legdsrulle

1694

(38)

C Leidang

1694

(93)

D Proviantskatt

1694

(109)

E Odelsskatt

1694

(123)

F Proprietærgods

1694

(147)

G Sikt og sakefall

1694

(156)

H Presteskatt

1694

(167)

I Jordebok, krongods

1694

(170)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1694

(176)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(182)

Regnskap

F

1695

(183)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1695

(191)

B Legdsrulle

1695

(209)

C Leidang

1695

(245)

D Proviantskatt

1695

(257)

E Odelsskatt

1695

(268)

F Proprietærgods

1695

(288)

G Sikt og sakefall

1695

(296)

H Presteskatt

1695

(305)

I Jordebok, krongods

1695

(308)

K Tiende

1695

(313)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1

1695

(329)