Skannet arkivmateriale

Sogn fogderi, Ekstraskatt 3418, 1762 - 1769


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1769

Manntall for Sogndal prestegjeld

jan. 1763

(6)

Vedlegg 1-3: Til- og avgangslister for Sogndal

mai 1763-apr. 1764

(53)

Manntall for Hafslo prestegjeld

feb. 1763

(74)

Vedl. 4-6, 31-33: Til- og avgangslister for Hafslo

okt. 1762-mai 1765

(81)

Manntall for Luster prestegjeld

mars 1763

(89)

Vedlegg 7-12: Til- og avgangslister for Luster

okt. 1762-apr. 1764

(114)

Manntall for Jostedal prestegjeld

jan. 1763

(124)

Fire vedl. uten nr.: Til- og avg.l. for Jostedal

apr. 1763-des. 1764

(131)

Manntall for Lærdal prestegjeld

feb. 1763

(135)

Vedl. 29, 34-36: Til- og avgangslister for Lærdal

feb. 1763-mai 1764

(148)

Manntall for Aurland prestegjeld

mars 1763 og nov. 1763

(157)

Vedlegg 18-19: Til- og avgangslister for Aurland

mars 1763-apr. 1764

(195)

Manntall for Uppheim annekssogn

feb. 1763

(197)

Vedlegg 13-17: Til- og avgangslister for Uppheim

nov. 1762-mars 1764

(207)

Manntall for Leikanger prestegjeld

jan. 1763

(213)

Vedlegg 30: Til- og avgangsliste for Leikanger

mars-okt. 1763

(244)

Manntall for Vik prestegjeld

mars 1763

(254)

Vedlegg 20-24: Til- og avgangslister for Vik

mars 1763-mars 1764

(300)

Manntall for Eivindvik prestegjeld

nov. 1762

(311)

Vedlegg 25-28: Til- og avgangslister for Eivindvik

nov. 1762-mars 1764

(324)

Manntall for Askvoll prestegjeld

mars 1763

(330)

Vedl. uten nr.: Til- og avgangsliste for Askvoll

mai-jun. 1763

(340)

Vedl. 1, 4-5: Restansereg. 1762-69, hele fogderiet

(341)