Skannet arkivmateriale

Sogn fogderi, Fogderegnskap 3308, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap

E

1695

(4)

Likvidasjon

Nr. 14

1695

(13)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1695

(19)

B Odelsskatt

1695

(154)

C Leidang

1695

(241)

E Jordebok, krongods

1695

(261)

F Legdsrulle

1695

(266)

G Sag- og sagmesterskatt

1695

(298)

H Presteskatt

1695

(303)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(308)

K Sikt og sakefall

1695

(317)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-13

1695

(334)