Skannet arkivmateriale

Sogn fogderi, Fogderegnskap 3306, 1691 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap, Indre Sogn

1691

(4)

Inntektsvedlegg, Indre Sogn

A Kopp- og ildstedsskatt

1691

(10)

B Jordebok, krongods

1691

(28)

C Sikt og sakefall

1691

(33)

Utgiftsvedlegg, Indre Sogn

Nr. 1

1691

(40)

Regnskap, Ytre Sogn

1691

(43)

Inntektsvedlegg, Ytre Sogn

A Odelsskatt

1691

(47)

B Kopp- og ildstedsskatt

1691

(84)

C Sikt og sakefall

1691

(92)

Utgiftsvedlegg, Ytre Sogn

Nr. 1-2

1691

(100)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(105)

Regnskap, Indre Sogn

G

1692

(106)

Inntektsvedlegg, Indre Sogn

A Leilendings- og proviantskatt etc.

1692

(114)

B Kopp- og ildstedsskatt

1692

(140)

C Odelsskatt

1692

(155)

E Leidang

1692

(197)

F Jordebok. krongods

1692

(219)

G Sikt og sakefall

1692

(224)

Sagmesterskatt

1692

(232)

Utgiftsvedlegg, Indre Sogn

Nr. 1-11

1692

(241)

Regnskap, Ytre Sogn

F

1692

(264)

Inntektsvedlegg, Ytre Sogn

A Odelsskatt

1692

(269)

B Leidang

1692

(305)

C Legdsrulle

1692

(316)

D Kopp- og ildstedsskatt

1692

(345)

E Sag- og sagmesterskatt

1692

(348)

D Kopp- og ildstedsskatt

1692

(351)

F Sag- og sagmesterskatt

1692

(356)

G Sikt og sakefall

1692

(358)

H Kongens anpart av hvalspekk

1692

(374)

Utgiftsvedlegg, Ytre Sogn

Nr. 1-11

1692

(377)