Skannet arkivmateriale

Nordhordland og Voss fogderi, Fogderegnskap 3182, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap

F Ekstraktregnskap

1694

(4)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1694

(10)

B Odelsskatt og rosstjeneste

1694

(193)

C Husmann- og strandsitterskatt

1694

(293)

D Presteskatt

1694

(299)

E Sikt og sakefall

1694

(301)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1, 4, 1-18

1694

(305)