Skannet arkivmateriale

Nordhordland og Voss fogderi, Fogderegnskap 3181, 1691 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap

A Generalekstrakt

1691

(3)

Inntektsvedlegg

A Legdsrulle, Nordhordland

1691

(11)

B Legdsrulle, Voss

1691

(41)

C Leidang

1691

(52)

D Odelsskatt og rosstjeneste

1691

(64)

E Kopp- og ildstedsskatt

1691

(148)

F Husmann- og strandsitterskatt

1691

(156)

G Sikt og sakefall

1691

(161)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1, 1-17

1691

(170)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(195)

Regnskap

A Generalekstrakt

1692

(196)

Inntektsvedlegg

A Leidang

1692

(204)

B Odelsskatt og rosstjeneste

1692

(216)

C Kopp- og ildstedsskatt

1692

(307)

D Husmann- og strandsitterskatt

1692

(315)

E Sikt og sakefall

1692

(320)

F Legdsrulle

1692

(324)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1, 1-11

1692

(351)