Skannet arkivmateriale

Lyse kloster, Ekstraskatt 3180, 1762 - 1783


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(3)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

(10)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(50)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(54)

Vedlegg 1-2: Til- og avgangslister

(60)

Vedlegg 3-7: Kvitteringer

(70)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(81)

Fortegnelse over vedleggene

(90)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene, jan.-mars

(92)

Vedlegg 2-3: Til- og avgangslister

(95)

Vedlegg 4: Ekstrakt av hovedmanntallet, apr.-aug.

(101)

Vedlegg 5: Til- og avgang

(105)

Vedlegg 6: Ekstrakt av hovedmanntallet, september

(108)

Vedlegg 7-11: Til- og avgangslister

(111)

Vedlegg 12: Kvitteringer

(125)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(129)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntallet

(137)

Vedlegg 2-3: Ekstrakt av til- og avgangslister

(140)

Vedlegg 4: Kvittering

(146)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(148)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(156)

Vedlegg 2-3: Ekstrakter av til- og avgangslister

(159)

Vedlegg 4: Kvittering

(165)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(167)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(175)

Vedlegg 2-3: Ekstrakter av til- og avgangslister

(178)

Vedlegg 4: Kvittering

(184)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(186)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(194)

Vedlegg 2: Ekstrakt av tilgangslister

(197)

Vedlegg 3: Ekstra forhøyelsesskatt

(200)

Vedlegg 4: Ekstrakt av avgangslister

(202)

Vedlegg 5: Kvittering

(205)

Antegnelser

(207)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(209)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(217)

Vedlegg 2: Ekstrakt av tilgangslister

(220)

Vedlegg 3: Ekstra forhøyelsesskatt

(223)

Vedlegg 4: Kvittering

(225)

Vedlegg 5: Ekstrakt av avgangslister

(227)

1770

Regnskap

(230)

Notat om at den summariske ekstrakten (kvittansen)

(234)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(235)

Vedlegg 2: Ekstrakt av tilgangslister

(238)

Vedlegg 3: Ekstra forhøyelsesskatt

(241)

Vedlegg 4: Ekstrakt av avgangslister

(243)

1771

Regnskap

(246)

Notat om at den summariske ekstrakten (kvittansen)

(250)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(251)

Vedlegg 2: Ekstrakt av tilgangslister

(254)

Vedlegg 3: Ekstra forhøyelsesskatt

(257)

Vedlegg 4: Ekstrakt av avgangslister

(259)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(262)

Vedlegg 1: Ekstrakt av hovedmanntall

(270)

Vedlegg 2: Ekstrakt av tilgangslister

(273)

Vedlegg 3: Ekstra forhøyelsesskatt

(276)

Vedlegg 4: Ekstrakt av avgangslister

(278)

Vedlegg 5-8: Restanseregistre

(281)

Vedlegg 9: Kvittering

(322)

1773

Frivillig avgift og rangskatt

(323)

1774

Frivillig avgift og rangskatt

(346)

1775

Frivillig avgift og rangskatt

(362)

1776

Frivillig avgift og rangskatt

(380)

1777

Frivillig avgift og rangskatt

(398)

1778

Frivillig avgift og rangskatt

(404)

1781

Rangskatt

(418)

1783

Rangskatt

(426)