Skannet arkivmateriale

Lyse kloster fogderi, Fogderegnskap 3159, 1691 - 1709


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691-1699

(2)

Regnskap

I

1691

(4)

I

1692

(8)

I

1693

(15)

Vedlegg

Nr. 1 Soldatkjolepenger

1693

(21)

Regnskap

H

1694

(24)

Vedlegg

Nr. 1 Soldatkjolepenger

1694

(31)

Regnskap

H

1695

(35)

Vedlegg

Nr. 1 Soldatkjolepenger

1695

(42)

Nr. 2 Tingsvitne

1695

(45)

Regnskap

H

1696

(47)

Vedlegg

Nr. 1 Tingsvitne

1696

(54)

Nr. 2 Soldatkjolepenger

1696

(57)

Ekstrakt av regnskapene

1694-1696

(60)

Regnskap

1697

(65)

Vedlegg

Nr. 1 Tingsvitne

1697

(72)

Nr. 2 Soldatkjolepenger

1697

(75)

Regnskap

1698

(79)

Vedlegg

Nr. 1 Soldatkjolepenger

1698

(85)

Regnskap

1699

(89)

Vedlegg

Nr. Jordebok

1699

(95)

Nr. 2 Tingsvitne

1699

(105)

Nr. 3 Soldatkjolepenger

1699

(108)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1700-1705

(112)

Regnskap

1700

(113)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1700

(119)

Nr. 2 Tingsvitne

1700

(129)

Nr. 3 Soldatkjolepenger

1700

(132)

Regnskap

1701

(136)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1701

(142)

Regnskap

1702

(150)

Nr. 1 Jordebok

1702

(157)

Nr. 2 Soldatkjolepenger

1702

(166)

Likvidasjon

1702

(170)

Regnskap og likvidasjon

1703

(171)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1703

(180)

Nr. 2 Tingsvitne

1703

(189)

Nr. 3 Soldatkjolepenger

1703

(192)

Regnskap og likvidasjon

1704

(196)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1704

(204)

Nr. 2 Tingsvitne

1704

(213)

Nr. 3 Soldatkjolepenger

1704

(216)

Regnskap og likvidasjon

Nr. 1

1705

(220)

Nr. 1 Jordebok

1705

(229)

Nr. 2 Soldatkjolepenger

1705

(238)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1706-1709

(242)

Regnskap og likvidasjon

1706

(243)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1706

(250)

Nr. 2 Tingsvitne

1706

(259)

Nr. 3 Soldatkjolepenger

1706

(262)

Regnskap og likvidasjon

1707

(265)

Vedlegg

Nr. 1 Soldatkjolepenger

1707

(273)

Regnskap

1708

(276)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1708

(281)

Nr. 2 Soldatkjolepenger

1708

(288)

Likvidasjon

Nr. 3

1708

(291)

Regnskap

1709

(294)

Vedlegg

Nr. 1 Jordebok

1709

(300)

Nr. 2 Soldatkjolepenger

1709

(309)

Nr. 3 Tingsvitne

1709

(312)

Antegnelser

1697-1709

(317)