Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 3097, 1781


Innholdsfortegnelse mappe 1

1781

(2)

Regnskap

1781

(4)

Summarisk ekstrakt

1781

(38)

Vedlegg

1 Matrikkelekstrakt

1781

Sunnhordland

(44)

2 Munderings-, utrednings- og standkvarterpenger

1781

Sunnhordland

(54)

3 Tingsvitne

1781

Sunnhordland

(57)

4 Skattbare herligheter

1781

Sunnhordland

(68)

5 Presteskatt

1781

(71)

6 Gjestgivere, kremmere, strandsittere og husmenn

1781

Sunnhordland

(74)

7-9 Sager

1781

Sunnhordland

(77)

10 8 %-skatt av kirkene

1781

(99)

11

1781

(102)

12-13 Kronens strøgods og ødeliggende strøgods

1781

Sunnhordland

(105)

14 Leidang og fredstoll

1781

Sunnhordland

(119)

15-23 Sikt og sakefall

1781

Sunnhordland

(122)

24-27

1781

Sunnhordland

(191)

28-29 Sikt og sakefall

1781

Sunnhordland

(207)

30 Matrikkelekstrakt

1781

Hardanger

(213)

31 Munderings-, utrednings- og standkvarterpenger

1781

Hardanger

(222)

32 Tingsvitne

1781

Hardanger

(225)

33 Gjestgivere, kremmere, strandsittere og husmenn

1781

Hardanger

(232)

34 Sager

1781

Hardanger

(235)

35-37 Sikt og sakefall

1781

Hardanger

(242)

38-40

1781

Hardanger

(259)

41 Leidang

1781

Hardanger

(273)

42 Sikt og sakefall

1781

Hardanger

(276)

43 Leidang

1781

Hardanger

(298)

44

1781

Hardanger

(301)

45 Kronens tiende

1781

Hardanger

(303)

46 Sikt og sakefall

1781

Hardanger

(306)

47-52 Avgang i skatten

1781

Sunnhordland

(314)

53 Lensmenn

1781

Sunnhordland

(345)

54

1781

Sunnhordland

(346)

55-56 Beneficert gods og odelsgods

1781

Sunnhordland

(348)