Skannet arkivmateriale

Sunnhordland og Hardanger fogderi, Fogderegnskap 2973, 1691 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap, Sunnhordland

1691

(3)

Vedlegg, Sunnhordland

A Krongods

1691

(12)

B Sagskatt

1691

(15)

C Legdsrulle

1691

(19)

D Odels- og rytterskatt

1691

(57)

E Kopp- og ildstedsskatt

1691

(113)

F Sikt og sakefall

1691

(139)

Nr. 1 Tingsvitne, ildskadet gård

1691

(147)

Nr. 2 Presteenker

1691

(151)

Nr. 3

1691

(153)

Regnskap, Hardanger

1692

(155)

Vedlegg, Hardanger

A Legdsrulle

1692

(167)

B Odels- og rytterskatt

1692

(190)

C Kopp- og ildstedsskatt

1692

(295)

D Konsumpsjon og folkeskatten

1692

(304)

E Sagskatt

1692

(313)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(320)

Regnskap, Sunnhordland

1692

(321)

Vedlegg, Sunnhordland

A Odels- og rytterskatt

1692

(328)

B Krongods

1692

(388)

C Sagskatt

1692

(391)

D Kopp- og ildstedsskatt

1692

(396)

E Sikt og sakefall

1692

(421)

F En ilanddrevet hval

1692

(431)

Nr. 1 Ødeliggende gårder

1692

(434)

Nr. 2 Ødeliggende gårder

1692

(437)

Nr. 3-12

1692

(441)

Regnskap, Hardanger

1692

(466)

Vedlegg, Hardanger

A Legdsrulle

1692

(479)

B Odels- og rytterskatt

1692

(502)

C Kopp- og ildstedsskatt

1692

(609)

D Krongods

1692

(620)

E Sagskatt

1692

(625)