Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2857, 1694 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(3)

Regnskap

1694

(4)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1694

(12)

B-D Sikt og sakefall

1694

(14)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(20)

F-G Håndverksskatt

1694

(51)

H Sagskatt

1694

(55)

Nr. 1 Jordegods fritt for odelsskatt

1694

(58)

Nr. 8

1694

(76)

Antegnelser

1694

(78)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(107)

Regnskap og likvidasjon

1695

(108)

Vedlegg

A Korntakst

1695

(122)

B Tredjeårstake

1695

(124)

C Sikt og sakefall

1695

(126)

D Tiende

1695

(131)

E-F Håndverksskatt

1695

(140)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(144)

H Sagskatt

1695

(175)

Nr. 1 Jordegods fritt for odelsskatt

1695

(178)

Nr. 2-4

1695

(197)

Antegnelser

1695

(203)

Kvittanse

1695

(231)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(235)

Regnskap

1696

(238)

Vedlegg

A Krongods

1696

(246)

B Tredjeårstake

1696

(249)

C Kronens korntiende

1696

(251)

D Sikt og sakefall

1696

(260)

E Sagskatt

1696

(266)

F-G Håndverksskatt

1696

(269)

H Kopi av forpakterbrev

1696

(273)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(275)

Nr. 1 Fortegnelse over presteenker

1696

(277)

Nr. 2 Jordegods fritt for odelsskatt

1696

(279)

Nr. 3-6 Nedbrente gårder

1696

(297)

Nr. 7-8 Kronens tiende

1696

(305)

Nr. 9 Spesifikasjon over tingstedene

1696

(309)

Antegnelser

1696

(312)