Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2856, 1689 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(3)

Regnskap

1689

(4)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1689

(14)

B Sikt og sakefall

1689

(16)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(22)

D Kopp- og ildstedsskatt

1689

(52)

E-F Håndverksskatt

1689

(76)

G Sagskatt

1689

(80)

Nr. 8-9

1689

(83)

Nr. 10 Ekstrakt av matrikkelen, Halsnøy klosters j

1689

(88)

Nr. 11 Ekstrakt av matrikkel, geistlighetens jorde

1689

(91)

Nr. 12 Jordegods fritt for odelsskatt

1689

(98)

Nr. Nr. 13-15

1689

(115)

Antegnelser

1689

(124)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(150)

Regnskap

1690

(151)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1690

(163)

B Sikt og sakefall

1690

(165)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(172)

D Kopp- og ildstedsskatt

1690

(203)

E-F Håndverksskatt

1690

(226)

G Sag- og kvernskatt

1690

(230)

H Vrakgods

1690

(233)

Nr. 9-11

1690

(235)

Nr. 12 Jordegods fritt for odelsskatt

1690

(244)

Nr. 13-14

1690

(261)

Antegnelser

1690

(265)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1691

(317)

Regnskap

1691

(318)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1691

(327)

B Sikt og sakefall

1691

(329)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(332)

D Kopp- og ildstedsskatt

1691

(363)

E-F Håndverksskatt

1691

(377)

G Sagskatt

1691

(381)

Nr. 1-6

1691

(384)

Nr. 9 Jordegods fritt for odelsskatt

1691

(395)

Nr. 10-12

1691

(413)

Antegnelser

1691

(419)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1692

(440)

Regnskap

1692

(441)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1692

(451)

B Sikt og sakefall

1692

(453)

C Kopp- og ildstedsskatt

1692

(457)

D Konsumpsjon og folkeskatten

1692

(489)

E-F Håndverksskatt

1692

(511)

G Sagskatt

1692

(515)

Nr. 1-4

1692

(518)

Nr. 5 Jordegods fritt for odelskatt

1692

(527)

Nr. 6-8

1692

(545)

Antegnelser

1692

(553)

Innholdsfortegnelse, mappe 5

1693

(595)

Regnskap

1693

(596)

Vedlegg

A Tredjeårstake

1693

(603)

B Sikt og sakefall

1693

(605)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(611)

D-E Håndverksskatt

1693

(642)

F Sagskatt

1693

(646)

Nr. 3 Jordegods fritt for odelsskatt

1693

(649)

Antegnelser

1693

(667)