Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2855, 1685 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1685

(2)

Inntektsvedlegg

A Sakefall

1685

(6)

B Odelsskatt og rosstjeneste

1685

(13)

C Rosstjeneste

1685

(45)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(62)

E Sager

1685

(80)

F Kopp- og kvegskatt

1685

(82)

G Håndverksfolk, grunnskatt av sager

1685

(104)

Antegnelser

1685

(106)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(118)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1686

(119)

Inntektsvedlegg

A Antegnelser 1685

1686

(125)

B Kapitelstakst

1686

(127)

C Sikt og sakefall

1686

(128)

D Skatt av Utstein kloster

1686

(134)

E Odelsskatt og rosstjeneste

1686

(135)

F Rosstjeneste

1686

(165)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(182)

H Håndverkere, sager

1686

(199)

I Håndverksfolk

1686

(200)

K Sager

1686

(201)

L Vrakgods

1686

(203)

M Skyldsetting Utstein kloster

1686

(204)

Utgiftsvedlegg

1686

(211)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1687

(222)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1687

(223)

Inntektsvedlegg

Omslag

1687

(234)

A Kapitelstakst

1687

(235)

B Tredjeårstake krongods

1687

(236)

C Sikt og sakefall

1687

(237)

D Odelsskatt og rosstjeneste

1687

(242)

E Rosstjeneste

1687

(272)

F Soldatlegd

1687

(289)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(290)

H Håndverksfolk

1687

(307)

I Håndverksfolk

1687

(308)

K Sager

1687

(309)

L Vrakgods

1687

(311)

Utgiftsvedlegg

1687

(313)

Antegnelser

1687

(321)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1688

(330)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1688

(331)

Inntektsvedlegg

A Kapitelstakst

1688

(337)

B Kronens tredjeårstake

1688

(338)

C Sikt og sakefall

1688

(339)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(343)

E Kopp- og ildstedskatt

1688

(361)

F Håndverksfolk

1688

(385)

G Håndverksfolk

1688

(386)

H Sager

1688

(387)

I Defensjonsstyr

1688

(389)

K Defensjonsstyr

1688

(390)

L Defensjonsstyr

1688

(391)

M Odelsskatt og rosstjeneste

1688

(392)

N Rosstjeneste

1688

(422)

O Vrakgods

1688

(439)

Omslag

1688

(440)

Utgiftsvedlegg

1688

(441)

Antegnelser

1688

(442)