Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2846, 1676


Innholdsfortegnelse mappe 1

1676

(1)

Regnskap

1676

(2)

Inntektsvedlegg

Jorde- og leidangsbok

1676

(6)

Odelsskatt

1676

(50)

Proviantskatt

1676

(75)

Kornskatt

1676

(117)

Tiende

1676

(158)

Leilendingskatt

1676

(172)

Artillerihesteskatt

1676

(214)

Kobberskatt

1674-1676

(255)