Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2844, 1672 - 1673


Innholdsfortegnelse mappe 1

1672

(1)

Regnskap

A Regnskap

1672

(2)

Inntektsvedlegg

B Jorde- og leidangsbok

1672

(8)

B Skattemanntall

1672

(51)

C Kongens korntiende

1672

(93)

C Odelsskatt

1672

(100)

Utgiftsvedlegg

6 og 8

1672

(125)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1673

(129)

Regnskap

A Regnskap

1673

(130)

Inntektsvedlegg

B Jorde- og leidangsbok

1673

(135)

C Tiende

1673

(179)

D Skattemanntall

1673

(186)

E Odelsskatt

1673

(233)

Utgiftsvedlegg

1673

(255)