Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2841, 1665 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1667

(1)

Inntektsvedlegg

M Kronens landskyld, redegjerd og småtiende

1667

(2)

N Gårde- og skattemanntall

1667

(6)

O Odelsskatt

1667

(102)

P Uvisse inntekter

1667

(128)

Q Kronens landskyld, redegjerd og småtiende

1668

(132)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1668

(138)

Inntektsvedlegg

R Gårde- og skattemanntall

1668

(139)

S Odelsskatt

1668

(264)

T Uvisse inntekter

1668

(289)