Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2840, 1665 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1665-1666

(1)

Inntektsvedlegg

E Odelsskatt

1665

(2)

F Uvisse inntekter

1665

(29)

G Jorde- og leidangsbok

1666

(33)

H Kronens korntiende

1666

(75)

J Gårde- og skattemanntall

1666

(85)

K Odelsskatt

1666

(196)

L Uvisse inntekter

1666

(223)