Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2839, 1665 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1665-1669

(1)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1665-1669

(2)

Inntektsvedlegg

B Jorde- og leidangsbok

1665

(20)

C Kronens korntiende

1665

(67)

D Gårde- og skattemanntall

1665

(75)