Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2728, 1694 - 1696


Regnskap

Ekstraktregnskap

1694

(1)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel og jordebok

1694

(8)

B Uviss inntekt

1694

(80)

C Odelsskatt

1694

(82)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(144)

Utgiftsvedlegg

2-3

1694

(163)

Antegnelser

Antegnelser

1694

(168)

Vedlegg til antegnelser

1694

(176)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(208)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1695

(209)

Inntektsvedlegg

A Gåden Huseby

1695

(226)

B Kongens tiende

1695

(228)

C Bøter

1695

(252)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(254)

Utgiftsvedlegg

1-2

1695

(284)

3 Odelsskatt

1695

(288)

Antegnelser

Antegnelser

1695

(365)

Vedlegg til antegnelser

1695

(374)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(388)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1696

(389)

Inntektsvedlegg

A Uvisse inntekter

1696

(407)

B Strandsittere og husmenn

1696

(409)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(411)

Utgiftsvedlegg

1 Odelsskatt

1696

(434)

2-5

1696

(514)

Antegnelser

Antegnelser

1696

(520)

Vedlegg til antegnelser

1696

(530)