Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2720, 1679


Omslag

1679

(1)

Vedlegg

Diverse

1679

(2)

Antegnelser

Antegnelser

1674-1679

(10)

Vedlegg til antegnelser

1674-1679

(177)