Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2716, 1676


Regnskap

Ekstraktregnskap

1676

(1)

Inntektsvedlegg

A Kornskatt

1676

(19)

B Kirkens tiende

1676

(50)

C Proviantskatt

1676

(65)

D Artillerihestskatt

1676

(100)

E Rytterhold

1676

(131)

F Leidang

1676

(176)

G Kobberskatt

1676

(211)

H Leilendingskatt

1676

(257)

I Odelsskatt

1676

(287)

Utgiftsvedlegg

1-14

1676

(320)

Avkortninger

1676

(335)

Sjøetatens inntekter

1676

(371)

Tingsvitner leilendingskatten

1676

(374)