Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2715, 1675


Regnskap

Ekstraktregnskap

1675

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingskatt

1675

(13)

B Proviantskatt

1675

(69)

C Leidang

1675

(100)

D Kobberskatt

1675

(136)

E Odelsskatt

1675

(181)

G Rytterskatt

1675

(201)

H Kongens tiende

1675

(246)

I Kirkens tiende

1675

(259)

K Smørskatt

1675

(274)

L Kornskatt

1675

(298)

Utgiftsvedlegg

1675

(334)

Avkortninger i skatter

1675

(347)

Tingsvitner om leilendingskatten

1675

(375)

W Avkortninger i landehjelp

1675

(388)