Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2713, 1671 - 1672


Regnskap

A Ekstraktregnskap

1671

(1)

Inntektsvedlegg

B Leilendingskatt

1671

(8)

C Odelsskatt

1671

(39)

D Leidang og landskyld

1671

(78)

E Korntiende

1671

(104)

F Uviss inntekt

1671

(116)

Utgiftsvedlegg

1671

(123)

Vedlegg

Prinsessestyr

1671

(136)

Skatterestanser

1671

(166)

Regnskapslikvidasjon

1671

(180)

2 Skatterestanser

1670

(189)

Antegnelser

1671

(195)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1672

(200)

Inntektsvedlegg

1 Landskatt

1671-1672

(206)

3 Leidang og landskyld

1672

(235)

4 Korntiende

1672

(260)

5 Uvisse inntekter

1672

(270)

Vedlegg

Regnskapslikvidasjon

1672

(275)

Skatterestanser

1672

(283)