Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2710, 1667


Innholdsfortegnelse mappe 1

1665-1667

(1)

Inntektsvedlegg

L Uvisse inntekter

1666

(2)

M Leidang og landskyld

1667

(11)

N Korntiende

1667

(37)

O Landskatt, fordringsskapsskatt, rytterskatt

1667

(50)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1665-1667

(143)

Inntektsvedlegg

P Odelsgods

1667

(144)

Q Uvisse inntekter

1667

(177)

R Smørskatt

1666

(186)

S Smørskatt

1667

(220)

Utgiftsvedlegg

1665-1667

(247)