Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2709, 1665 - 1667


Innholdsfortegnelse mappe 1

1665-1667

(1)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1665-1667

(2)

Inntektsvedlegg

B Leidang og landskyld

1665

(19)

C Korntiende

1665

(48)

D Landskatt, fordringsskapsskatt, rytterskatt

1665

(61)

E Odelsgods

1665

(158)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1665-1667

(194)

Inntektsvedlegg

F Uvisse inntekter

1665

(195)

G Leidang

1666

(209)

H Korntiende

1666

(235)

I Landskatt, fordringsskapsskatt, rytterskatt

1666

(248)

K Odelsgods

1666

(334)