Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Fogderegnskap 2542, 1685 - 1687


Regnskap

Regnskap

1685-1687

(1)

Regnskap

1685

(15)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1685

(18)

B Sikt og sakefall

1685

(40)

C Odelsmanntall

1685

(44)

D Husmenn, håndverkere, strandsittere, sagskatt

1685

(71)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(78)

Regnskap

Regnskap

1686

(90)

Inntektsvedlegg

F Jordebok og skattemanntall

1686

(93)

G Sikt og sakefall

1686

(111)

H Odelsmanntall

1686

(116)

I Husmenn, strandsittere, bondesønner, sager, kver

1686

(133)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(142)

L Kopp- og kvegskatt

1686

(154)

M Kirkens og prestenes gods

1687

(167)

N Jordebok og skattemanntall

1687

(174)

O Sikt og sakefall

1687

(192)

P Odelsmanntall

1687

(198)

Q Husmenn, strandsittere, sager

1687

(212)

R Konsumpsjon

1687

(219)

Utgiftsvedlegg

1-34

1685-1687

(229)

35 Legdsrulle

1685-1687

(266)

36-38

1685-1687

(282)

Antegnelser

1685-1687

(287)