Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Fogderegnskap 2540, 1676 - 1680


Regnskap

Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1676

(1)

Utgiftsvedlegg

1-14

1676

(26)

Restanser

1676

(40)

Regnskap

Regnskap

1677

(48)

Matrikkel

Matrikkel og gårdmanntall

1678-1680

(78)

Inntektsvedlegg

A Odelsmanntall

1678

(126)

Vedlegg

1-14

1678

(144)

Inntektsvedlegg

Odelsmanntall

1679

(159)

Vedlegg

1-11

1679

(181)

Inntektsvedlegg

Odelsmanntall

1680

(193)

Vedlegg

1-13

1680

(212)

Antegnelser

Antegnelser

1676-1680

(227)

Vedlegg til antegnelser 1-21

1676-1680

(307)

Vedlegg

Dokumenter vedrørende regnskapene

1677-1680

(360)