Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Fogderegnskap 2539, 1671 - 1675


Regnskap

Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1671

(1)

Utgiftsvedlegg

1-9

1671

(35)

Regnskap

Prinsessestyr

1671

(54)

Antegnelser

1670-1671

(58)

Regnskap

Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1672

(64)

Utgiftsvedlegg

1-15

1672

(96)

Regnskap

Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1673

(129)

Antegnelser

1672-1673

(162)

Regnskap

Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1674

(168)

Utgiftsvedlegg

1-4, 6-8, 10-13

1674

(205)

Vedlegg

1674

(237)

Regnskap

Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1675

(267)

Vedlegg

A-H, 1-8, 10-16

1675

(296)

Antegnelser

1674-1675

(337)