Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Fogderegnskap 2538, 1667 - 1670


Regnskap

A Kontribusjonsregnskap

1667

(1)

Inntektsvedlegg

B Kontribusjonsmanntall

1667

(7)

Utgiftsvedlegg

1-8

1667

(40)

Antegnelser

1-8

1667-1668

(51)

Regnskap

C Kontribusjonsregnskap

1668

(60)

Inntektsvedlegg

D Gårdtakst

1668

(69)

Jordebok

1668

(105)

Gårdtakst prinsessestyr

1668

(126)

Utgiftsvedlegg

1-11

1668

(142)

Regnskap

Prinsessestyr

1664-1666

(155)

Inntektsvedlegg

Prinsessestyr

1664

(160)

Regnskap

Prinsessestyr

1664-1669

(176)

Vedlegg

Prinsessestyr

1664-1669

(183)

Regnskap

A Kontribusjonsregnskap

1669

(186)

Inntektsvedlegg

B Gårdtakst kontribusjoner

1669

(192)

Utgiftsvedlegg

1-5, 8

1669

(210)

Antegnelser

1669

(217)

Regnskap

A Regnskap med gårdmanntall, kontribusjoner

1670

(221)

Utgiftsvedlegg

1-11

1670

(265)

Antegnelser

1670

(282)