Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2536, 1690 - 1693


Regnskap

Ekstraktregnskap

1690-1692

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1690

(33)

B Sakefall

1690

(42)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(44)

D Kopp- og ildstedskatt

1690

(48)

Utgiftsvedlegg

1-3

1690

(64)

4 Rulle over marinelegdene

1690

(68)

5 Selveiere

1690

(78)

6-8

1690

(99)

Inntektsvedlegg

E Jordebok og skattemanntall

1691

(134)

F Sakefall

1691

(143)

F Kopp- og ildstedskatt

1691

(145)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(161)

Utgiftsvedlegg

8-18

1691

(165)

19 Selveiergods

1691

(177)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1692

(200)

B Sakefall

1692

(206)

C Kopp-, heste- og ildstedskatt

1692

(208)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(225)

E Tingsvitne om arv

1692

(230)

Utgiftsvedlegg

1-11

1692

(231)

12 Selveiergods

1692

(249)

13-14

1692

(271)

Antegnelser

Antegnelser

1690-1692

(276)

Dokumenter til antegnelser

1690-1692

(345)

Dokumenter til antegnelser, legdsrulle

1690-1692

(379)

Dokumenter til antegnelser, rulle marinelegdene

1690-1692

(395)

Regnskap

1693

(414)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1693

(428)

B Sakefall

1693

(434)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(442)

Utgiftsvedlegg

1-12

1693

(452)

13 Selveiere

1693

(470)

14-15 Ildskadet gård

1693

(493)

16-22 Delinkventomkostninger

1693

(497)

23-25

1693

(504)