Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2534, 1686 - 1688


Regnskap

1686-1689

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1686

(29)

B Krongods

1686

(44)

C Sakefall

1686

(49)

D Odelsskatt

1686

(56)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(69)

F Kopp- og kvegskatt

1686

(85)

G Jordebok og skattemanntall

1687

(103)

H Sakefall

1687

(142)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(147)

J Odelsskatt

1687

(160)

K Jordebok og skattemanntall

1688

(175)

L Sakefall

1688

(192)

M Odelsskatt

1688

(199)

N Odelsskatt

1688

(217)

Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(236)

O Kopp- og ildstedskatt

1688

(253)