Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2531, 1680 - 1682


Regnskap

1680

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1680

(4)

B Odelsskatt

1680

(45)

C Uvisse inntekter

1680

(62)

Utgiftsvedlegg

1680

(64)

Regnskap

1681

(72)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1681

(75)

B Odelsskatt

1681

(117)

C Vrak

1681

(132)

Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(134)

Utgiftsvedlegg

1-4

1681

(155)

Regnskap

1682

(164)

Inntektsvedlegg

B Sakefall

1682

(170)

C Odelsskatt

1682

(182)

Rosstjeneste

1682

(196)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(207)

E Rosstjeneste

1682

(230)

Utgiftsvedlegg

1

1682

(261)