Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2530, 1677 - 1679


Inntektsvedlegg

B Jordebok

1677

(1)

C Skattemanntall

1677

(41)

D Odelsskatt

1677

(74)

E Kobberskatt

1677

(91)

F Krigsstyr

1677

(128)

Utgiftsvedlegg

1-16

1677

(131)

1674-1677

(159)

Regnskap

1678

(164)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(171)

B Skattemanntall

1678

(211)

C Odelsskatt

1678

(244)

D Rytterskatt

1678

(262)

F Krigsstyr

1678

(292)

Utgiftsvedlegg

1-6

1678

(294)

Regnskap

1679

(301)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1679

(304)

B Odelsskatt

1679

(345)

C Krigsstyr

1679

(361)

D Familielandehjelp

1679

(364)

Utgiftsvedlegg

1-11

1679

(367)

1-11

1673-1679

(380)