Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2529, 1675 - 1676


Regnskap

A Regnskap

1675

(1)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1675

(8)

C Skattemanntall

1675

(49)

D Odelsskatt

1675

(80)

Utgiftsvedlegg

1-9

1675

(98)

Regnskap

A Regnskap

1676

(114)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1676

(121)

C Skattemanntall

1676

(163)

D Odelsskatt

1676

(195)

Utgiftsvedlegg

1-14

1676

(213)